Magdalena Domańska

Magdalena
Domańska

Psycholog

W obszarze psychologii klinicznej oraz psychologii społecznej pracuje od ponad 10 lat. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od 2008r.) Terapeuta biofeedback (terapia zaburzeń emocjonalnych, terapia stresu, leczeniu bólu głowy (migren), treningu skupienia, terapia ADHD, terapia stresu, agresji itp.) Pozazawodowo zajmuje się badaniami w zakresie terapii stresu, zwiększania spostrzegawczości w VR.

Pracuje zarówno z klientem indywidualnym, jak i z parami. W praktyce klinicznej specjalizuje się w zakresie psychosomatycznych aspektów chorób włosów, co za tym idzie objawami somatycznymi i zależnościami między układem nerwowym i immunologicznym, a skórą.  Zajmuje się również psychiatrycznymi efektami ubocznymi leczenia dermatologicznego (choroby które sprzyjają depresji i zaburzeniom lękowym to np. łuszczyca) i dermatologicznymi efektami ubocznymi leczenia psychiatrycznego, które pojawiają się ponieważ, choroby skóry mają znaczący wpływ na jakość życia pacjentów, samoocenę i ich samopoczucie psychiczne.

W praktyce psychotrychologicznej szczególnie istotne są czynniki takie jak stres, samoocena, lęki, niepewność, dlatego w pracy z pacjentem dużą uwagę poświęca właśnie tym obszarom. Identyfikacja przyczyn chorób skóry głowy, chorób dermatologicznych wymaga dużej delikatności oraz holistycznego podejścia do człowieka, który funkcjonuje jak system ściśle powiązanych ze sobą zależności – psychika, ciało i środowisko. Właśnie dlatego indywidualne podejście do pacjenta jest dla niej bardzo ważne.

Magdalena Domańska