Psychoterapia


Szczegóły

Psychoterapia skupia się na psychice i funkcjonowaniu pacjenta. Medycyna wspiera się psychoterapią w leczeniu wielu przewlekłych chorób, także w przypadku rehabilitacji. Holistyczne podejście do pacjenta uwzględnia całościowe podejście łącząc zdrowie ciała ze zdrowiem psychiki jako nieodłącznych elementów ludzkiego funkcjonowania. Wpływ stresu oraz cech osobowości odzwierciedla stan funkcjonowania ludzkiego organizmu. Zarówno lekarz jak i sam pacjent są odpowiedzialni za świadomość jak istotną rolę w funkcjonowaniu człowieka odrywa jego psychika. Psychoterapia stanowi naturalne uzupełnienie nowoczesnego procesu terapeutycznego, gdzie oprócz farmakologii niezbędna jest zmiana przekonań, zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uformowanie pozytywnego nastawienia do świata. Psychoterapia pozwala poszerzyć świadomość na temat własnych napięć psychicznych, zablokowanych pragnień czy wewnętrznych konfliktów. Kolejnym wskazaniem na istotną rolę psychoterapii jest samoocena osób zmagających się z chorobami przewlekłymi, ponieważ na ich skutek obniża się samoocena i poczucie własnej wartości, spada wola życia i energia życiowa, pojawia się poczucie bezradności i beznadziejności. Włączenie psychoterapii jest wówczas bardzo pożądane, ponieważ znacznie poprawia postrzeganie samego siebie i wzmacnia człowieka w walce z chorobą.

Psychoterapia w przypadku chorób dermatologicznych skupia się na znalezieniu przyczyn, zidentyfikowania problemów, które mogą wpływać na funkcjonowanie i zdrowie człowieka. Głównym celem psychoterapii jest usunięcie przyczyn warunkujących powstawanie zaburzeń́ zdrowia, zrozumienie istoty doświadczeń i uwolnienie pomoc w uwolnieniu się od nich. Podejście do każdego pacjenta jest indywidualne.

Czas terapii: do indywidualnego uzgodnienia

Koszt terapii: do indywidualnego uzgodnienia

up-arrow-1