Konsultacja z lekarzem medycyny estetycznej


Szczegóły

Podczas konsultacji lekarz medycyny estetycznej przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta i przeprowadzonych do tej pory zabiegów, ustala i omawia wszelkie problemy związane ze zdrowiem, wyglądem, samopoczuciem i samoakceptacją. Celem konsultacji jest zrozumienie oczekiwań pacjenta, ale również ograniczeń i przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia pacjenta. Na bazie przeprowadzonego wywiadu określa się zakres rekomendowanych działań naprawczych i szczegóły dotyczące planowanych zabiegów. Wspólnie z lekarzem opracowuje się indywidualny plan terapii, ustalając z pacjentem harmonogram zabiegów.

Zobacz nasze pozostałe usługi.

Czas konsultacji: 45 minut

Koszt konsultacji: 200 zł

up-arrow-1