Lek. Aleksandra Krzystanek-Chrobok

Lek. Aleksandra
Krzystanek-Chrobok

Endokrynolog

Doktor Aleksandra jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z endokrynologii i pracuje jako młodszy asystent na Oddziale Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych UCK ŚUM w Katowicach.

Odbyła wiele szkoleń (m.in. organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) i uczestniczyła w licznych kursach, między innymi z zakresu USG szyi i tarczycy. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w zjazdach i konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Lek. Aleksandra Krzystanek-Chrobok