Covid-19 zasady bezpieczeństwa

W trosce o zdrowie naszych Pacjentów i personelu w Klinice Hairmitage wprowadziliśmy pełne środki bezpieczeństwa i ochrony związane z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez wirus COVID-19.

 • Podczas potwierdzania wizyt prowadzimy wstępny wywiad telefoniczny, na podstawie którego kwalifikujemy Pacjentów do wizyty w Klinice.
 • Prosimy Pacjentów o telefoniczne odwołanie wizyty w sytuacji, gdy:
  • zaobserwowali u siebie objawy infekcji, tj. gorączkę 38°C lub wyższą, kaszel, katar, duszności, utratę smaku lub węchu, inne objawy typowe dla zachorowania na COVID-19.
  • w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o bycie zainfekowanym wirusem COVID-19.
 • Wizyty umawiamy na dokładną godzinę, więc bardzo prosimy o punktualność, która pozwala zmniejszyć liczbę Pacjentów jednocześnie przebywających w Klinice.
 • Zwiększyliśmy odstępy czasowe pomiędzy konsultacjami / zabiegami, aby ograniczyć liczbę Pacjentów przebywających jednocześnie w Klinice.
 • Pacjentów prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących. Wizyta z osobą towarzyszącą jest możliwa w przypadku Pacjentów niepełnoletnich lub wymagających opieki.
 • Do Kliniki przyjmujemy taką liczbę Pacjentów, która umożliwi zachowanie pomiędzy nimi wymaganego dystansu 1,5 m.
 • Pacjenci powinni przybyć do Kliniki w maseczkach osłaniających usta i nos, zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Przed rejestracją wszystkich Pacjentów prosimy o:
  • korzystanie ze znajdującej się w recepcji stacji dezynfekcji rąk,
  • umożliwienie personelowi kliniki wykonania pomiaru temperatury. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury wizyta zostanie przełożona na inny termin.
 • Na recepcji są dostępne maseczki jednorazowe, z których mogą korzystać wszyscy Pacjenci w przypadku, gdy ich maseczka nie zapewnia wystarczającego komfortu lub wymaga wymiany na świeżą.
 • Przed rozpoczęciem wizyty w Klinice Pacjenci są proszeni o wypełnienie ankiety (Deklaracja COVID-19), która umożliwia ocenę stopnia zagrożenia rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19. Podanie wskazanych w ankiecie informacji jest obowiązkowe. Odmowa wypełnienia ankiety upoważnia personel Kliniki do odmowy przeprowadzenia wizyty. Informacje na temat stanu zdrowia przetwarzamy dla celów związanych z przeciwdziałaniem pandemii i dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kliniki. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych naszych Pacjentów jest integralną częścią ankiety.
 • Nasi pracownicy i personel medyczny zostali przeszkoleni z zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w sytuacji pandemii oraz bezwzględnie stosują niezbędne środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, przyłbice.
 • Dla zachowania najwyższej higieny oraz dla bezpieczeństwa Pacjentów i personelu stosujemy:
  • fizyczną przegrodę oddzielającą personel recepcji od Pacjenta,
  • naczynia jednorazowe do napojów podawanych Pacjentom,
  • jednorazowe okrycia foteli / łóżek w sali operacyjnej oraz gabinetach zabiegowych,
 • W stosunku do pomieszczeń oraz wyposażenia kliniki stosujemy następujące środki:
  • po wizycie każdego Pacjenta gabinety oraz urządzenia są dezynfekowane,
  • gabinety są regularnie wietrzone,
  • przeprowadzamy dezynfekcję elementów wyposażenia kliniki, w tym klamek, krzeseł, blatów, toalet, etc.
  • podłogi są czyszczone środkami bakteriobójczymi.
 • W Klinice znajduje się układ wentylacyjno-klimatyzacyjny zbudowany w tzw. wykonaniu higienicznym, który zawiera filtry klasy F9 (tzw. filtry dokładne) do zastosowań szpitalnych. Pozwala on na usunięcie z powietrza pyłków roślin, zarodników grzybów, roztoczy, bakterii i wielu wirusów. Dodatkowo w sali operacyjnej stosujemy przepływową lampę bakteriobójczą.

Jako Hairmitage dokładamy wszelkich starań, aby dbać o zdrowie naszych Pacjentów i personelu. Dlatego dziękujemy również wszystkim Pacjentom za przestrzeganie zasad obowiązujących w Klinice.